Ruština - Učebnica a cvičebnica eBook

DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2006
ISBN
8089132308
AUTOR
Eva Dekanová
VELIKOST SOUBORU
5,53 MB
91bubblesrace.cz Ruština - Učebnica a cvičebnica Image

Učebnicu ruského jazyka sme spracovali na základe aktuálnych požiadaviek slovenských stredných škôl. Na základe štvorročného verifikovania učebnice v rôznych formách výučby, sme rukopis prepracovali a aktualizovali, v závere sme doplnili nácvik písania, ktorý iniciovali používatelia učebnice.Vychádzame zo skutočnosti, že predpokladom a cieľom praktického osvojenia si cudzieho jazyka je tvorivá komunikácia. V týchto intenciách koncipujeme našu učebnicu. Adresujeme ju študentom vysokých škôl nefilologických odborov (manažment, žurnalistika, etnológia a i.), ďalej študentom odboru ruský jazyk a literatúra - učiteľské štúdium, študentom translatológie na VŠ, študentom gymnázií, stredných škôl, frekventantom kurzov ruského jazyka. Adresátom je začiatočník, mierne pokročilý, resp. pokročilý študent.Keďže ide o kurz intenzívnej výučby, aktivizujúci rozvíjanie rečovej kompetencie a intelektu študenta, texty, dialógy a cvičenia boli zostavené tak, aby rozvíjali komunikatívnu aktivitu študentov. Dialógy (resp. polylógy) svojou štruktúrou a obsahom potenciujú osvojenie si rečových situácií typických pre bežnú komunikáciu v pomerne krátkom čase (sú prepojené jednotným sujetom a rolami účastníkov komunikácie). Pri prezentácii a nácviku slovnej zásoby sa uplatňuje priama a prekladová metóda. Gramatické učivo je podané v prehľadných tabuľkách, pričom sa akcentuje na metódu postupnosti. Paradigma jednotlivých slovných druhov je prezentovaná v modelových slovných spojeniach a vetách. Lexikálno-gramatické učivo sa aktivizuje a upevňuje v jazykovo-rečových a situačne orientovaných rečových cvičeniach. Adekvátna pozornosť sa venuje aj prekladovým cvičeniam.Texty na doplnkové čítanie sú vysoko informatívne, zamerané na rozvíjanie rečových a intelektuálnych schopností študenta a podľa zváženia učiteľa sa môžu využiť ako doplňujúci materiál na vyučovacej hodine alebo ich môže vyučujúci zadávať na samostatnú prácu študentom.Primárnym cieľom učebnice je formovanie rečovej kompetencie študentov, čím je podmienený aj výber typizovaných rečových situácií a zaradenie lingvokrajinovedného a kulturologického učiva.Zostáva na učiteľovi, aby vytvoril na vyučovacích hodinách atmosféru stimulujúcu kreativitu a aktivitu študentov tak, aby študovaný cudzí jazyk nebol iba učebným predmetom, ale predovšetkým prostriedkom živých medziľudských kontaktov.Čiastočne doplnené vydanie.

Trávit čas knihou Ruština - Učebnica a cvičebnica! Na našem webu 91bubblesrace.cz najdete knihu Ruština - Učebnica a cvičebnica a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

STÁHNOUT
ČÍST
DA! Ruština od 8,22 € - Heureka.sk

Eva Kollárová: Ruština pre samoukov + CD . Ruština pre samoukov ponúka autentickú komunikáciu pre začiatočníkov.Obľúbená kniha učiteľov aj žiakov sprostredkuje prvé dotyky s azbukou, ktorá je základom pre čítanie informačných tabúľ, názvov obchodov či kultúrnych programov, ktoré život v tejto krajine ponúka.

Da! - Ruština - Učebnica a cvičebnica + CD

Vyberte si z knih od autora Erika Ondrejčeková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

S dievčiskom sa nehráme.pdf

Zváracie procesy a zariadenia.pdf

Na prahu změn.pdf

Fyzika v kulturních dějinách Evropy.pdf

Malování/Maľovanie vodou Noční les/Nočný les.pdf

Špičková prezentace.pdf

Ever After High: Divobájný svět.pdf

Stravovací kompas.pdf

Azazel.pdf

Paul Morphy díl II..pdf

Božský hráč.pdf

Príbeh filozofie.pdf

Pracovní právo v bodech s příklady.pdf